Welcome to WWW.TRANCONG.COM
Là trang web giới thiệu bản thân tôi
Họ và tên: Trần Chí Công
Sinh năm 198x
Địa chỉ: TT.Đồng Mỏ, H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn
Nghề nghiệp: Lãnh đạo văn phòng thông tin truyền thông Lạng Sơn,
Hướng dẫn viên, Người đại diện quảng bá, Cán bộ LLVT
Điện thoại: 0915188622 - 0986188622
Người chỉnh sửa: Trần Chí Công